En eftermiddag med viden & workshop om differentieret undervisning, der tilgodeser højtbegavede børn og unges behov.